english            руски            грчки

Када је у питању попис становништва на подручју општине Сански Мост, може се констатовати да је први попис обављен, односно постоје први писани записи, 1865. године, када су пописиване само мушке главе. Подаци говоре да је у Санском Мосту живјело Српско, Муслиманско и Хрватско становништво.

Година
пописа

Срба

%

Муслимана

%

Хрвата

%

Ост

%

Проводитељ
пописа

1865.

3180

 

2 522

 

1720

 

 

 

Турски попис

1879.

11 058

58,7

6 060

32,0

1713

9,3

 

 

Аустро-Угарски попис

1885.

16 045

61,6

7 257

27,9

2 728

10,47

7

0,03

- // -

1895.

20 032

62,0

8 753

27,1

3 468

10,7

39

0,1

- // -

1910.

23 598

61,4

9 984

26,0

4 783

12,4

57

0,1

Последњи А-У попис

1921.

23 240

61,8

9 194

24,4

5 098

13,6

75

0,2

Краљевина СХС

1931.

28 285

60,5

11 652

24,9

6 725

14,4

113

0,2

Краљевина Југослав.

1941.

38 100

 

18 650

 

9 040

 

90

 

Приближан прорачун

1948.

24 405

53,6

14 150

31,0

6 991

15,3

28

0,1

 

1971.

30 422

48,98

24 839

39,99

6 307

10,15

 

 

СФРЈ

1981.

26 619

42,61

27 083

43,35

5 314

8,50

 

 

СФРЈ

1991.

25 363

42,05

28 136

46,65

4 322

7,16

 

 

СФРЈ

20??.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аустро-Угарска је 16. јуна 1879. године извршила попис становништва и кућа, из којег се види да је старомајдански мудирлук из турског доба постао котар Сански Мост са 59 џемата, који су обухватали 78 села, једним трговиштем (Сански Мост) и и једнимградом (Стари Мајдан). Сански котар је тада имао 3088 кућа с 3246 станова и 18831 становником, од којих је 10 285 мушких (54,7%) и 8 546 женских (45,3%). Национална структура становништва је била слиједећа: Срба 11 058 или 58,7 %, Муслимана 6 060 или 32 % и Хрвата 1 713 или 9,3 %. Јевреја тада није било у санском котару.

Дабар и Умци су, без Ђедоваче и Грдановаца, према попису од 16. јуна 1879. године имали 163 куће, исто толико домаћинстава, 543 мушких, 431 женских становника или укупно 974 становника. Ђедовача и Грдановци су имали 51 кућу, исто толико домаћинстава, 162 мушких, 132 женских или укупно 294 становника.

Трећи Аустро-Угарски попис, извршен 22. априла 1895. године, дао је потпунији преглед социјалне структуре становништва по селима. Он показује да се тадашњи сански котар административно подијелио на општине и џемате. Сански Мост је имао статус градске општине, а Стари Мајдан општине трговишта, док су џемати обухватали групе села и у ставри имали статус сеоских општина. Џемат Дабар је обухватао села: Дабар (засеоци: Брајић Таван, Бранковићи, Црна Вода, Црномарковићи, До, Илићи, Кондићи, Милинковићи, Миљуши, Мрежница, Поповића Брдо, Рујан, Варош и Вокићи), Клијевци (засеоци: Дабрић, Главица, Кљевци, Малован, Сањани) и Умци (засеоци: Клепићи и Умци).

Задњи Аустро-Угарски попис је био детаљнији, дао је податке о струкама (професијама) становништва, и сл. радним активностима (чак су били пописивани и слијепи мушки/женски). Обављен је 1910. Године.