english            руски            грчки

praistorija

У отаџбинском рату 1992-95. године укупно је учествовало 450 бораца из села Дабар. Погинуло је њих 33.

Погинули су:

1. Аврамовић Боже Рајко
2. Бањац Миле Радован
3. Брајић Петра Ранко, комадант батаљона
4. Брајић Петра Богдан
5. Вукић Николе Живко
6. Грубор Пере Бошко
7. Црномарковић Ратка Мирко
8. Црномарковић Ђуре Перо
9. Илић Милана Радован
10. Илић Гојка Предраг
11. Илић Драге Душко
12. Клепић Лазара Милош
13. Кондић Весе Стево
14. Кондић Симе Милан
15. Љубоја Жарка Марко
16. Маријановић Николе Симо-потпуковник
17. Мијатовић Бошка Борко
18. Миљевић Пере Петар
19. Милинковић Лазара Душан
20. Милинковић Гојка Мићо
21. Милинковић Мирка Милан
22. Милинковић Ђуре Живко
23. Мудринић Милана Радован
24. Пилиповић Марка Вицо
25. Петровић Лазара Бошко
26. Поповић Митра Мирослав
27. Поповић Митра Никола
28. Поповић Митра Василије
29. Ступар Нове Горан
30. Тешић Триве Војислав
31. Ћалић Миће Бошко
32. Шушница Илије Весо
33. Шушница Стеве Љубан

Из села Грдановаца погинули су:

1. Домазет Пеје Радован
2. Миљевић Боже Лазо
3. Миљевић Ратка Ранко
4. Вукобрат Славка Радослав