english            руски            грчки

praistorija

Са подручја среза Сански Мост, три радника су се борила у шпанском грађанском рату и то: Миле Милушић, Боро Радић и Хаим-Хајно Атијас.

Борили су се на страни Шпанске републике против генерала Франка и фашиста.

Напредне групе радника, сељака, ђака и студената, су ових година, до избијања Другог свјетског рата развијале своју политичку активност на подручју среза. Због страха од ненародних режима, страха од губитка независности земље од стране Њемачке и Италије и фашизирања земље сазријевала су схватања код великог дијела становништва о нужности борбе за одбрану слободе и независности.

На буђење те свијести код наших народа пресудно је утицала све интензивнија легална и илегална револуционарна активност Комунистичке партије Југославије.